ZegelGezond

g2o-twitter1zegelgezondZegelGezond biedt eindgebruikers van websites ondersteuning bij het maken van onderscheid tussen goede en slechte online publieksinformatie over gezondheid, ziekte en aanverwante thema’s. Zo stelt ZegelGezond gebruikers in staat zelf te beoordelen welke informatie waardevol is.

Het validatiesysteem van ZegelGezond is gericht op schifting en vergelijking. Eerst vindt de schifting plaats; alleen informatie die voldoet aan minimale kwaliteitseisen wordt meegenomen in het systeem. Deze ondergrens, die de aanbieders van informatie zélf bewaken, moet de veiligheid van informatie waarborgen. Het kaf onderscheidt zich in deze stap van het koren.

Dan volgt een eenduidige vergelijking tussen de sites die aan de minimale eisen voldoen door zowel publiek- als vakexperts. De aantrekkelijke en transparante vormgeving toont de eindgebruiker hoe sites door de experts worden beoordeeld. De gebruiker kan daar zijn eigen conclusies aan verbinden.

Animatie ZegelGezond

Animatie ZegelGezond from ZegelGezond.

Door ontwikkelingen binnen de nieuwe media te integreren in het concept, worden kansen om zowel gebruikers als aanbieders van informatie te emanciperen, optimaal benut. Bekijk de folder.

Op uitnodiging en met de financiële steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars werkt Mediavedi vanaf oktober 2008 aan de operationalisatie van ZegelGezond. Verwachte lanceerdatum is begin 2010. Het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, het Nederlands Huisartsen Genootschap en TNO zijn samenwerkingspartners.