Perspagina

Persbericht ZegelGezond Nederland – 7 juni 2012


CHAOS ONLINE GEZONDHEIDSINFORMATIE AANGEPAKT
ZegelGezond maakt kwaliteit van gezondheidswebsites duidelijk

Amsterdam, 7 juni – Vandaag start de publiekscampagne van ZegelGezond; het nieuwe zegel voor gezondheidswebsites. Op de “Dag van de Zorginnovatie” in Utrecht wordt hiervoor het startsein gegeven. ZegelGezond is een maatschappelijk initiatief dat mensen helpt de beste online gezondheidsinformatie te vinden. Het publiek herkent deelnemende websites aan het zegel en kan via een zoekmachine snel en makkelijk de hoogst gewaardeerde informatie op aangesloten websites vinden.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er veel mis is met publieksinformatie over gezondheid en ziekte op internet. Van de ongeveer 15.000 Nederlandstalige websites is de helft niet in orde; de gezondheidsinformatie is verouderd, onduidelijk, incompleet en soms zelfs onjuist. Tegelijkertijd wordt deze informatie veel gebruikt; acht op de tien Nederlanders zoeken éérst gezondheidsinformatie op internet en gaat pas daarna naar de dokter. Veel mensen komen daardoor verkeerd geïnformeerd bij de arts. De gebrekkige informatievoorziening is daarom vaak een stoorzender in de arts-patiëntrelatie, zo geven huisartsen zelf ook aan. Ook kan verkeerde informatie op internet ronduit schadelijk zijn voor gezondheid; het doet bijvoorbeeld de medicatietrouw afnemen. Het is daarom erg belangrijk dat goede informatie op internet herkenbaar is.

ZegelGezond maakt de kwaliteit van website en informatie in één oogopslag duidelijk. Alleen websites die voldoen aan de ruim 60 basisspelregels verdienen het zegel. Deze eisen heeft ZegelGezond in samenspraak met het gezondheidsveld opgesteld. Ze toetsen met name de transparantie van de organisatie, bronnen, risico’s, reclame en de bescherming van persoonlijke data. Naast het zegel zijn twee cijfers zichtbaar die aangeven hoe de informatie inhoudelijk wordt gewaardeerd. Eén cijfer wordt gegeven door vakexperts (professionals zoals artsen en verpleegkundigen), het andere wordt gegeven door publiekexperts (ervaringsdeskundigen zoals (ex)patiënten en mantelzorgers). Iemand die op een deelnemende website komt, ziet daar dus aan het zegel of de website aan de basisspelregels voldoet en aan de cijfers hoe de informatie inhoudelijk is gewaardeerd. Daarnaast lanceert ZegelGezond een centrale zoekmachine op www.zegelgezond.nl, waarmee alleen in de deelnemende websites gezocht kan worden. De hoogst gewaardeerde websites verschijnen bovenaan in de zoekresultaten.

Tijdens de introductieperiode in 2012 hebben al zo’n 75 organisaties zich bij ZegelGezond gemeld voor deelname. Daarvan doen inmiddels de volgende organisaties met één of meer websites mee: Astma Fonds – AstraZeneca – CZ – De Kraamvogel – Eno Zorgverzekeraar – Genzyme – Hersenstichting Nederland – Nederlandse Hartstichting – Medicinfo – NVKC – Sportgeneeskunde Nederland – Tergooiziekenhuizen – Trimbos-instituut – Van Praag Instituut – Mijn Kinderarts – Menzis – Shire – Stichting Anticonceptie. Deze koplopers onderscheiden zich daarmee op transparantie en kwaliteit.

ZegelGezond is met financiële steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en ZonMw ontwikkeld en getest. Het is ondergebracht in Stichting ZegelGezond Nederland (ANBI). Deze stichting functioneert in het algemeen belang en heeft daarmee een maatschappelijke taak- en doelstelling. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben hiervoor bestuursleden voorgedragen. De stichting exploiteert ZegelGezond via Bureau ZegelGezond Nederland b.v.


Noot voor de pers, niet voor publicatie. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:

Directeur Lars Gierveld – lars@zegelgezond.nl / 06-19951843
Directeur Thomas Schippers – thomas@zegelgezond.nl / 06-16033528

Bureau ZegelGezond Nederland
T: 020 – 785 35 59
info@zegelgezond.nl
Zie voor extra informatie ook: www.zegelgezond.nl


Beeldmateriaal is enkel vrij voor publicatie bij artikelen: