Faq

vragen per categorie

ZegelGezond

 1. Wat is het doel van ZegelGezond?
  ZegelGezond wil mensen helpen makkelijk waardevolle informatie over gezondheid en ziekte op het internet te vinden. Daarom ondersteunt ZegelGezond websites bij het verbeteren van hun informatie en maakt het de goede informatie herkenbaar met het kwaliteitszegel. Door middel van een zoekmachine op www.zegelgezond.nl kan iedereen straks snel en makkelijk de betrouwbare informatie vinden.
 2. Is ZegelGezond een overheidsinstelling?
  Nee, ZegelGezond is een initiatief van Mediavedi. Op uitnodiging van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft Mediavedi ZegelGezond bedacht en met veel andere organisaties, waaronder CBO, NHG en TNO, gerealiseerd.
 3. Wie betaalt ZegelGezond?
  Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars financiert de opstart en pilot van ZegelGezond. ZegelGezond wil echter zo snel mogelijk op eigen benen staan endaardoor onafhankelijk zijn. Dat is de reden dat informatieaanbieders die met een website meedoen aan ZegelGezond abonnementsgelden moeten betalen.
 4. Zijn er vergelijkbare kwaliteitzegels? Wat is het verschil?
  Wereldwijd bestaan er veel initiatieven gericht op de kwaliteit van gezondheidsinformatie. In Nederland zijn de bekendste Qmic en HON. Er zijn heel veel verschillen. De belangrijkste is dat ZegelGezond vraaggericht werkt en niet aanbodsgericht. Met ZegelGezond krijgt de informatie zélf een waardering, niet alleen het achterliggende proces. ZegelGezond richt zich op zowel de informatieaanbieder, als op de gebruiker. En doet dat bovendien met een open in plaats van autoritair en gesloten systeem. ZegelGezond is van iedereen en voor iedereen.
 5. Is ZegelGezond alleen in Nederland te vinden?
  Ja, voorlopig is ZegelGezond alleen in Nederland te vinden.
 6. Hoe gaat ZegelGezond om met mijn privacy?
  ZegelGezond is transparant over het opslaan en gebruik van informatie. Meer informatie kunt u daarover vinden in de privacyverklaring.
 7. Wat gebeurt er met de informatie die ZegelGezond verzamelt?
  ZegelGezond zal de informatie altijd zorgvuldig gebruiken. Beschikbaarheid voor wetenschappelijk onderzoek ligt voor de hand. ZegelGezond heeft zich aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Kwaliteitscriteria

 1. Wie heeft de kwaliteitscriteria en vragenlijsten van ZegelGezond opgesteld?
  Op basis van een literatuurstudie naar internationale kwaliteitsinstrumenten heeft Mediavedi de eerste versies ontwikkeld. Relevante vragen van TNO Qmic zijn overgenomen. Enkele certificeringexperts hebben vervolgens de criteria en vragenlijsten doorontwikkeld. Tijdens de pilot kijken de informatieaanbieders en vak- en publiekexperts kritisch naar de vragen.
 2. Hoe blijven de kwaliteitscriteria actueel?
  Twee keer per jaar geven de informatieaanbieders die meedoen aan ZegelGezond advies over de kwaliteitscriteria; welke verouderd zijn en welke erbij zouden moeten. Dat betekent dat de informatieaanbieders met elkaar in gesprek moeten gaan over wat goede informatie is. Dan kunnen ze van elkaar leren en ook afspreken aan welke eisen ze allemaal moeten voldoen om aan ZegelGezond mee te kunnen doen.

Voor vak- en publiekexperts

 1. Wat is het verschil tussen een publiekexpert en een vakexpert?
  Publiekexperts waarderen de informatie op basis van ervaring, bijvoorbeeld patiënten, mantelzorgers of vrijwilligers. Vakexperts waarderen de informatie op basis van hun professionele achtergrond: bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen of diëtisten.
 2. Hoe word ik vakexpert of publiekexpert?
  Dat kan op verschillende manieren. U kunt zichzelf aanmelden via de site www.zegelgezond.nl. Of u kunt uitgenodigd worden als u bent aangesloten bij bijvoorbeeld een patiëntenvereniging of beroepsvereniging.
 3. Op wat voor manier waarderen de vak- en publiekexperts de informatie op de websites?
  Door middel van vragenlijsten.
 4. Wegen de waarderingen van de vak- en publiekexperts even zwaar?
  Voor ZegelGezond zijn beide waarderingen even relevant. Gebruikers van ZegelGezond kunnen wel een voorkeur hebben. Daarom presenteert Zegelgezond de waarderingcijfers van vak- en publiekexperts gescheiden naast het kwaliteitszegel. De gemiddelde waarderingen van elk van deze twee groepen bepalen de twee cijfers.
 5. Ik heb me aangemeld/wil me aanmelden als publiekexpert of vakexpert. Hoeveel tijd kost het waarderen van websites? Hoe vaak moet ik een website waarderen?
  Meedoen is vrijblijvend. Per vragenlijst bent u ongeveer een half uur bezig. U mag zelf weten hoeveel vragenlijsten u invult, met een minimum van 6 per jaar.
 6. Levert het invullen van de vragenlijst me nog iets op?
  Publiekexperts kunnen via ZegelGezond hun stem kwijt en zo anderen helpen. Actieve publiekexperts zijn heel belangrijk. In de toekomst wil ZegelGezond de actiefste experts ook op andere manieren bij de organisatie betrekken, bijvoorbeeld in een adviesraad.

  Ook voor vakexperts geldt dat zij via ZegelGezond een belangrijke maatschappelijke rol kunnen vervullen. Om deelname voor hen nog aantrekkelijker te maken, inventariseert Zegelgezond met o.a. de KNMG en KNMP de mogelijkheden om accreditatiepunten toe te kennen.

Voor deelnemende websites

 1. Komen alle soorten gezondheidswebsites in aanmerking voor ZegelGezond?
  ZegelGezond richt zich op online publieksinformatie over ziekte en gezondheid. Dit betekent dat niet alle soorten gezondheidswebsites in aanmerking komen. Websites die niet publiek toegankelijk zijn of zich met hun informatie alleen richten op bedrijven komen niet in aanmerking voor deelname. Alle websites die wel (een deel) informatie aanbieden aan het grote publiek kunnen meedoen.
 2. Hoelang duurt de aanmeldingsprocedure? En de zelfcertificering en peer review?
  De aanmeldprocedure gebeurt in zo’n 15 minuten en de zelfcertificering in ongeveer 60 minuten. De peer review duurt zo’n 45 minuten, maar de uitslag daarvan laat langer op zich wachten, omdat die afhangt van drie deelnemers.
 3. Hoe plaatst ZegelGezond het kwaliteitszegel op de website?
  Op het moment dat de peer review succesvol is afgerond, kan de informatieaanbieder direct het kwaliteitszegel op zijn website plaatsen. ZegelGezond geeft hem daartoe een unieke code met handleiding en ondersteuning. Pas als er genoeg waarderingen van vak- en publiekexperts binnen zijn, plaatst ZegelGezond de cijfers in het zegel.
 4. Hoe zit het als een website is vernieuwd of aangepast, komen de cijfers dan te vervallen? En wanneer wordt er weer opnieuw gecertificeerd?
  Elke waardering die een expert via ZegelGezond aan een website geeft, verliest na verloop van tijd zijn impact. Dat gaat automatisch. Ter illustratie: als een expert aan een website vandaag een 8 geeft, dan blijft die de eerste drie maanden volwaardig meetellen. Vanaf maand vier begint de 8 te verouderen en verliest daarmee aan waarde; ZegelGezond maakt de 8 daarom minder bepalend voor het gemiddelde.

  Alle websites die aan ZegelGezond meedoen moeten minimaal één keer per jaar opnieuw door de zelfcertificering en peer review heen. Daarnaast controleert een computerprogramma van ZegelGezond automatisch of een website grote veranderingen maakt. Als dat zo is, moet deze opnieuw de zelfcertificering en peer review doorlopen. Waarderingen van vak- en publiekexperts komen natuurlijk dagelijks binnen.

 5. Kost het voor websites geld om mee te doen?
  Ja, websites betalen abonnementsgelden om het kwaliteitszegel ZegelGezond op hun website te mogen dragen. Afhankelijk van de grootte (aantal pagina’s) en breedte (aantal verschillende onderwerpen) kost jaarlijkse deelname aan ZegelGezond tussen de €500,- en €5000,- per website.
 6. Kan een website ZegelGezond ook kwijtraken?
  Als een website niet meer aan de kwaliteitscriteria voldoet, moet deze het zegel inleveren. Omdat ZegelGezond de criteria jaarlijks actualiseert, zullen informatieaanbieders ook met hun tijd mee moeten gaan. ZegelGezond zorgt er natuurlijk voor dat alle informatie tijdig en transparant openbaar is.