Je bekijkt nu Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte

Het komt voor dat mensen langdurig ziek zijn, maar wel in dienst zijn bij een werkgever. Dat is nadelig voor de werkgever, want deze moet een zieke werknemer wel doorbetalen voor een bepaalde tijd. Ontslag tijdens ziekte kan dan ook voorkomen. Als werknemer moet je je vooral niet gek laten maken, want ontslag tijdens ziekte kan voor jou weer heel nadelig zijn. Bovendien kun je er vaak weinig aan veranderen dat je ziek bent, of dit nu om een fysieke of mentale ziekte gaat. Je kunt natuurlijk ontslagen worden terwijl je ziek bent om andere redenen. Bijvoorbeeld wanneer het bedrijf failliet gaat of wanneer je fraudeert of bedrijfsgeheimen prijsgeeft. Dan hebben we het over ontslag om bedrijfseconomische redenen of ontslag op staande voet.

Ontslag met wederzijds goedvinden? Niet doen

Een werkgever kan je aanbieden een ontslag met wederzijds goedvinden te realiseren. Als je ziek bent, is dit geen verstandig idee. Je snijdt jezelf er namelijk mee in de vingers. Ontslag met wederzijds goedvinden moet een initiatief zijn van de werkgever, en jij moet het ermee eens zijn. Dan worden er afspraken gemaakt. Maar na ontslag met wederzijds goedvinden terwijl je ziek bent, draagt je werkgever de lasten niet meer, terwijl jij nergens aanspraak op kunt maken. In het beste geval krijg je een transitievergoeding van je werkgever mee. Soms wordt dit ook nog een ontslagvergoeding genoemd. Maar dit is je werkgever niet verplicht.

Geen recht op uitkeringen

In de eerste twee jaar dat je ziek bent, moet je werkgever je loon door blijven betalen. In het tweede jaar kan dit een percentage zijn van je oorspronkelijke salaris. Als je in die tijd ontslagen wordt, tenzij om bedrijfseconomische redenen of op staande voet, heb je daarom geen recht op uitkeringen. Je krijgt namelijk geen Ziektewet uitkering, omdat je werkgever je in deze periode zou moeten betalen. Maar als je akkoord gaat met ontslag met wederzijds goedvinden, heb je ook geen recht op een WW-uitkering. Je hebt dan dus geen inkomen terwijl je ziek bent en waarschijnlijk niet kunt werken.

Arbeidsconflict en ziekte

Het kan zijn dat je ziekte en een arbeidsconflict met elkaar te maken hebben. Je kunt dan wel hetzelfde werk uitvoeren, maar niet bij je huidige werkgever of in je huidige werksituatie. Dan kan ontslag met wederzijds goedvinden wel een optie zijn. Daar moet dan wel een jurist aan te pas komen om dit goed te kunnen regelen. Er moeten goede afspraken gemaakt worden. Vaak kun je bijvoorbeeld niet ergens anders aan de slag omdat je nog te maken hebt met een concurrentiebeding. In de beëindigingsovereenkomst kun je dit vastleggen, zodat dit wel een optie is.

Kijk op Omnius.nl voor meer informatie.

Geef een reactie